Screen Shot 2018-05-16 at 11.42.39

Vizualizácie sú len ilustračné.

Nemocnica novej generácie priamo v štvrti Bory Bývanie

Služby

Nová štvrť poskytne svojim obyvateľom kompletnú občiansku vybavenosť a prvotriedne služby, medzi ktorými bude aj Nemocnica novej generácie.

Najväčšia sieť aktuálne už 17 regionálnych nemocníc Svet Zdravia sa rozšíri aj o nemocnicu, ktorá bude poskytovať akútnu a intervenčnú zdravotnú starostlivosť na najvyššej európskej úrovni.

„Nemocnica novej generácie v Bratislave je najväčšou súkromnou investíciou v slovenskom zdravotníctve. Je prejavom našej ambície priniesť pacientom a zdravotníckemu personálu služby na úrovni 21. storočia. Chceme aj na tomto príklade demonštrovať, že súkromné investície vedú k vyššej kvalite a aj k dostupnosti zdravotnej starostlivosti na Slovensku," zdôraznil Eduard Maták, partner spoločnosti Penta Investments pre zdravotníctvo.

Profesionálny personál, vybavenie a služby

Ambíciou projektu je prilákať najlepších lekárov a zdravotné sestry zo Slovenska aj zo zahraničia. V kombinácii so špičkovým materiálno-technickým vybavením, s hotelovými službami a s procesmi zameranými na potreby pacienta má nová nemocnica dokázať, že aj v súčasných lokálnych podmienkach možno vytvoriť funkčný model modernej, pacientsky orientovanej zdravotnej starostlivosti.

Nová nemocnica poskytne svojim pacientom nielen profesionálny personál, ale aj prvotriedne služby a starostlivosť, nájdu tu:


• 14 moderných operačných sál
• urgentný príjem novej generácie
• 36 jednolôžkových izieb intenzívnej starostlivosti
• pôrodnicu novej generácie s modernými pôrodnými izbami, perinatologické centrum a jednotku intenzívnej starostlivosti pre novorodencov
• prvé komplexné centrum zamerané na liečbu mozgových príhod
• traumacentrum
• transplantačné centrum

Plánované spustenie prevádzky nemocnice

Projektový tím momentálne pripravuje potrebnú dokumentáciu na získanie právoplatného stavebného povolenia. Spustenie výstavby je naplánované na rok 2018. Nemocnica novej generácie bude uvedená do prevádzky už v prvej polovici roka 2021.